Medlemsorganisasjon
Veslefrikk er medlem i Norsk Amatørteater Forbund